Your browser does not support JavaScript!
  競賽種類 比賽項目 參賽單位 參賽者/參賽隊伍 名次
射箭  射箭  高男組個人賽決賽局  北市-麗山高中  洪鈺淇 
射箭  射箭  國男組個人決賽  北市-懷生國中  褚書瑜