Your browser does not support JavaScript!
  競賽種類 比賽項目 參賽單位 參賽者/參賽隊伍 名次
射箭  射箭  高男組個人賽決賽局  竹縣-竹北高中  陳信夫 
射箭  射箭  高男組團體賽決賽局  竹縣-竹北高中  竹縣-竹北高中 
射箭  射箭  國男組團體決賽  竹縣-湖口高中  竹縣-湖口高中 
射箭  射箭  國男組個人決賽  竹縣-竹北國中  范君瑋